Excel ile Ürün Yükleme

Öncelikle yönetim panelinizden Ürünler > Ürün Yönetimi > İşlemler > Excel ile Ürün Yükle > Örnek Excel Dosyası'nın indirerek yapıyı incelemenizi ve kendi ürünlerinize uygun şekilde Excel'i hazırlamanızı öneririz.

Excel ile toplu ürün yüklemek aşağıdaki yönergeleri takip edip edebilirsiniz.

1- Excel ile ürün yüklerken URUNKARTID ve URUNID sütunlarını  0 (sıfır) olarak bırakmanız gerekmektedir. Sistem 0 yazdığınız ürünlerin yeni ürün olduğunu anlayacak ve kendi id atamasını yapacaktır. Varyasyonlu ya da varyasyonsuz olarak her ürün Excel'de bir satır olmalıdır. Örneğin 1111 stok kodlu ürünün 6 tane varyasyonu olacaksa devam eden sütunda yer alan STOKKODU alanına 6 satır 1111 yazılmalı ve VARYASYONKODU alanına 1111-1, 1111-2, 1111-3, 1111-4, 1111-5, 1111-6 şeklinde devam etmelidir. Eğer hiç varyasyonu olmayan tek bir ürün ekleyecekseniz; STOKKODU ve VARYASYONKODU sütünlarına aynı değerleri yazabilirsiniz. Örneğin ürünün stok kodu abc123 ise varyasyonkodu da sadece abc123 olmalıdır. Diğer sutünlar için panelde geçerli olan kurallar aynı şekilde Excel'de de geçerlidir.

 

2- Excel'de devam eden sütunlarda Breadcrumb, kategori, SEO vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kategorileri yazarken birbirinin alt kategorisi olan tanımları büyüktür (>) işareti ile belirtebilirsiniz. Yeni bir kategori kırılımına geçmek için ise noktalı virgül (;) işaretini kullanabilirsiniz. Kategorilerin daha önceden sistemde tanımlı olmasına gerek yoktur. İlk defa Excel'de oluşturduğunuz bir kategori yapısı panelde otomatik olarak oluşacaktır. Eğer sistemde var olan bir kategori adını aynen (büyük/küçük harf boşluk vs. birebir aynı şekilde) yazarsanız sistemdeki kategoriler kullanılacaktır. Diğer sütunlar için kurallar yine panel ile aynıdır. Panelde aktif pasif olarak bulunan parametrelerin Excel'deki karşılığı 0/1 yani sıfır pasif, bir aktif şeklindedir.

3-

4- Excel'de son dikkat etmeniz gereken alan VARYASYON sütunudur. Varyasyon tanım ve değerlerinin daha önceden sistemde tanımlı olmasına gerek yoktur. İlk defa Excel'de oluşturduğunuz bir varyasyon tanımı ve değeri panelde otomatik olarak oluşacaktır. Varyasyon tanımlarını yazdıktan sonra noktalı virgül (;) ile değer atamasına geçebilirsiniz. Virgül ile devam ederek yeni bir varyasyon tanımı ve değer ataması gerçekleştirebilirsiniz.  Eğer sistemde var olan bir varyasyon tanımını ya da değerini aynen (büyük/küçük harf boşluk vs. birebir aynı şekilde) yazarsanız sistemdeki varyasyon tanımları ve değerleri de kullanılacaktır.

 

 ------------------------------

 Excel ile Ürün Aktarım Dökümanı.pdf